Cumhuriyet Halk Partisi’nin “halkçı belediyecilik” anlayışı bugün ortaya çıkmış değildir. Kökü maziye dayanan, geçmişte başarıyla uyguladığımız, bugün de yönettiğimiz kentlerde başarıyla yürüyen ve hatta rakiplerimizin taklit etmeye çalıştığı belediyecilik anlayışıdır.