Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık gibi tarımsal üretimin her türü ve aşamasında girdi bağımlılığının önüne geçecek şekilde tarımsal destekler sunacak, toplu alımlar gerçekleştirecek, çiftçilerimizin katma değerli ürünler üretmesi için gerekli makine desteğini sunacak, ziraat mühendisleri ile üretim boyunca yanlarında olacağız.